Halloped-haku

Halloped-täydennyshaku 6.–20.9.2018

 

Hyvät humanistit!

Humanistinen tiedekunta kaipaa lisää hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja. Hallopedit ovat tärkeässä roolissa edustamassa opiskelijoita työryhmätyöskentelyssä, joka koskettaa meistä jokaista. Työryhmät keskustelevat ja valmistelevat päätöksentekoa varten asioita aina opiskelijavalinnasta opintosuunnitelmiin ja opetusnäytteisiin.

Hallopedeilta ei vaadita aikasempaa kokemusta opiskelijaedustamisesta, vaan tärkeää on into sekä halu vaikuttaa ja samalla kehittää omia taitojaan. Opiskelijaedustaminen ei vie paljoa aikaa, sillä suurin osa työryhmistä kokoontuu vain tarvittaessa ja silloinkin yleensä enintään kerran kuukaudessa. Halloped-koordinaattorit tukevat työskentelyäsi ja pitävät huolen, että pääset alussa mukaan sujuvasti. Opiskelijaedustamisesta voi myös saada opintopisteitä. Kysy rohkeasti lisätietoja joko Humanitaan hallitukselta tai halloped-koordinaattoreilta Joni Järviseltä (jojojar) tai ja Veera Semiltä (vevuse)!

 

HAE HALLOPEDIKSI TÄLLÄ LOMAKKEELLA!

 


HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Arcanumin tilatiimi, yksi paikka

Arcanumin tilatiimi valmistelee humanistisen tiedekunnan muuttoa Arcanumille. Tilatiimi koordinoi tilojen yhteiskehittämistä ja tuo käyttäjien äänen kuuluviin: tilatiimin tehtävänä on muun muassa kartoittaa erilaisten käyttäjien tarpeita työ- ja oppimisympäristöille sekä kerätä käyttäjätietoa suunnittelun tueksi. Tilatiimi kokoustaa noin kerran kuukaudessa yhdessä tilojen suunnittelijan ja Suomen Yliopistokiinteistöt oy:n kanssa.

 

KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEIDEN LAITOS

Laajennettu johtoryhmä, yksi paikka

Laajennetussa johtoryhmässä on tärkeää olla riittävä opiskelijaedustus. Laajennetussa johtoryhmässä keskustellaan määrärahanjaon periaatteista, laitoksen tutkintovaatimusten, opetuksen ja sen kehittämiseen liittyvien asioiden valmistelusta. Laajennettu johtoryhmä voi käsitellä myös muita laitoksen toimintaa koskevia kysymyksiä.

Opetustaitotoimikunta, yksi paikka

Opetustaitotoimikunnassa opiskelija pääsee suoraan hyödyntämään asiantuntemustaan opiskelun ammattilaisena. Kun esimerkiksi oppiaineeseen haetaan uutta opettajaa, on opetustaitotoimikunnan tehtävä arvioida kyseisen henkilön opetustaito. Opiskelija on tärkeä jäsen toimikunnassa, sillä henkilökunnan opetustaito on nimenomaan opiskelijoille oleellista. Opiskelijajäsenen ei tarvitse olla opetettavan aiheen asiantuntija, vaan hänen tehtävänsä on arvioida hakijan pedagogisia taitoja ja sitä, miten hyvin asia saatiin opetusnäytteen aikana välitettyä yleisölle.

Peruskoulutusjaosto, yksi paikka

Peruskoulutusjaostossa käydään opiskelijan näkökulmasta tärkeitä ja mielenkiintoisia keskusteluja. Jaoston tehtävänä on kehittää laitoksen peruskoulutusta ja opiskelijavalintoja humanistisen tiedekunnan linjaamien periaatteiden mukaisesti. Jaosto kehittää laitoksen maisterivaiheen tutkinto-ohjelmia ja niihin liittyviä tutkintovaatimuksia. Jaosto vastaa opiskelijavalintaan liittyvien asioiden kehittämisestä laitoksella. Peruskoulutusjaosto kehittää ja vastaa laitoksen opetusta ja opiskelijavalintaa koskevien verkkosivujen sisällön suunnittelusta.

 

HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEIDEN TUTKIMUKSEN LAITOS

Opetuksen kehittämisen työryhmä, yksi paikka

Tässä työryhmässä pääset vaikuttamaan opintojen sisältöihin ja opetuksen kehittämiseen. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen työryhmän työskentelyyn on tärkeää, sillä opetuksen kehittäminen koskettaa suoraan meitä kaikkia. Työryhmään etsitään opiskelijajäsentä, joka opiskelee kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelmassa. Jäsenen tehtävänä on tuoda esille erityisesti Porin kampuksen opiskelijoiden näkökulmaa seuraavan opetussuunnitelman muotoiluun. Tuore kokemus HuK-vaiheen opinnoista katsotaan eduksi, mutta opiskelijat kaikissa vaiheissa voivat hakea ryhmään.