Kokouskoosteet 2018

Kokous 8.2.

-Tiedekunnan halloped-koordinaattorit olivat käymässä kokouksessa. Heidän kanssa sovittiin Humanitaan hoitavan hallopedpaikkojen mainostuksen.

-Hallitus tapaa dekaanin maaliskuussa, päätettiin myös keskustella tapahtumasta jossa opiskelijoilla mahdollisuus kysyä dekaanilta halloped-toiminnasta

-Hallituslaisten kummikierrokset ovat alkaneet, Juho kertoi Kritiikin kuulumisista

-Puhuttiin tulevista päivystyksistä, sekä päätettiin lautapeli-illan päiväksi 20.3.

-Päätettiin järjestää collegepaitojen logosta äänestys

-Kevätkokouksen päivämääräksi päätettiin 21.3.

 

Kokous 29.1.2018

-Kokouksessa käytiin läpi kevään tapahtumia ja sovittiin päivämäärät tuleville päivystyksille

-Keskusteltiin uusista kannatustuotteista, mm. collegepaidoista

-Pohdittiin Keltaisen talon nykyistä tilaa ja mitä toimenpiteitä sen kohentamiseksi voitaisiin tehdä. Päädyttiin tulokseen, että TYYltä haetaan avustusta talon kunnostamiseen yhdessä ainejärjestöjen voimin.

-Uusi johtosääntö hyväksyttiin

-Hallopedkordinaattorit päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen

-Päätettiin uusien päivystyksien päivämääriksi 5.2., 6.3., 4.4. ja 8.5.

-Pienet humanistisitsit pidetään 19.4. ja pienet humanistibileet sitsien jatkoina Keltsillä

 

Kokous 10.1.2018

-Vuoden ensimmäisessä kokouksessa uusi hallitus järjestäytyi ja muokattiin uutta johtosääntöä

-Sini Saarinen toimii tänä vuonna Humanitaan hallituskummina ja kutsui hallituksen tutustumaan TYYn toimistoon

-Humanitas päätti jatkaa ainejärjestöjen kummikierroksia myös vuonna 2018

-Keskusteltiin tulevista tapahtumista, eli alumnisaunaillasta ja myyjäisistä/CV-klinikasta