Siirry suoraan sisältöön

Humanitas ry:n sääntömääräinen syyskokous 26.10.2021

Tervetuloa Humanitas ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 26.10.2021 klo 18.00. Kokous pidetään Turku-salissa, mutta kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoomin välityksellä. Alla on kokouksen esityslista. Ehdotukset vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on välitetty yhdistyksen sähköpostilistalle kokouskutsun yhteydessä, mutta niitä voi kysyä myös sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalta. Huomioi, että kokouksessa päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta myöskin liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, eli Humanitas ry:n jäseneksi hyväksytyllä humanistisen tiedekunnan piirissä toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä, on käytössä yksi ääni, jota käyttää järjestön valtuuttama edustaja. Humanitaan sääntöjen 11 § mukaan yhdistyksen jäsenet valitsevat yhdistyksen kokouksiin yhden edustajan ja tälle varaedustajan. Pyydämme järjestöjen äänivaltaisia edustajia vahvistamaan osallistumisensa viimeistään tiistaina 12.10.2021 kokousjärjestelyjen helpottamiseksi. Ilmoitattehan vahvistuksenne yhteydessä, osallistutteko kokoukseen etäyhteydellä vai saavutteko paikan päälle.

Humanitas ry:n yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla. Muiden kokoukseen osallistuvien (esim. hallitukseen hakevat) ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Äänivaltaisten kokousedustajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Taloudenhoitajan esittelemän talouskatsauksen käsitteleminen
8. Kauden 2022 toimintasuunnitelman (liite 1) vahvistaminen
9. Kauden 2022 talousarvion (liite 2) vahvistaminen
10. Jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (liite 3)
14. Ehdotus sopia ns. keltsikassan käytöstä viimeistään kevätkokouksessa 2023 ja säilyttää rahoja siihen asti Humanitas ry:n taloudenhoitajalla erillään Humanitas ry:n käteisvaroista.
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen