Siirry suoraan sisältöön

Mitä halloped tarkoittaa?

Halloped on lyhenne sanoista hallinnon opiskelijaedustaja ja tarkoittaa siis opiskelijaa, joka edustaa opiskelijan näkökulmaa yliopiston hallinnon eri tasoilla.

Hallopedit ovat tärkeässä roolissa edustamassa opiskelijoita työryhmätyöskentelyssä, joka koskettaa humanistisen tiedekunnan opiskelijoita. Työryhmät keskustelevat ja valmistelevat päätöksentekoa varten asioita aina opiskelijavalinnasta opintosuunnitelmiin ja opetusnäytteisiin.

Kuka voi hakea hallopediksi?

Hallopediksi voi hakea kyseisen tiedekunnan ja laitoksen opiskelija, jolla on voimassaoleva opinto-oikeus. Hallopedin tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon, eikä hän voi olla yliopistolla töissä.

Avoinna olevista hauista löydät tietoa täältä.

Mitä halloped tekee?

Halloped edustaa humanistisen tiedekunnan opiskelijoita yliopiston päätöksenteossa. Halloped pitää opiskelijoiden puolta ja varmistaa, että opiskelijoiden oikeus toteutuu. Halloped-työskentelyyn kuuluu kokouksiin osallistuminen, päätöksenteon seuraaminen ja tarpeen vaatiessa ehdotusten tekeminen opiskelijoiden edun eteen.

Halloped pitää yhteyttä henkilökuntaan, halloped-koordinaattoreihin, Humanitasiin ja ainejärjestöihin, ja halloped toimii niin ikään linkkinä näiden toimijoiden välillä.

Tiedekunnan, kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sekä historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen laitoksen työryhmät kokonaisuudessaan löytyvät intrasta.

Miksi kannattaa ryhtyä hallopediksi?

Hallopedina saa ensimmäisenä ajankohtaisen tiedon koulutuspoliittisista asioista ja suunnitteilla olevista muutoksista. Halloped ajaa opiskelijoiden etua, mikä on valtavan tärkeää. Halloped-työskentelyllä saavuttaa syvällisen asiantuntemuksen tiedekuntatason suunnittelusta, päätöksenteosta, johdosta ja taloudesta, mitä ei voi saada mistään muualta. Halloped-toiminnasta saa arvokasta työkokemusta, jota arvostetaan sekä yliopistossa että sen ulkopuolella. Lisäksi halloped-toiminnasta on mahdollista saada opintopisteitä.

Miten voi ryhtyä hallopediksi?

Hallopedina toimimiseen tarvitaan tiedonjanoa. Halloped-tehtävään saa koulutuksen, ja kaiken muun oppii käytännössä. Kaikkea ei tarvitse tietää! Tärkeintä on kiinnostus yliopiston toimintaan, edunvalvontaan ja opiskelijoiden oikeuksiin. Apua saa TYYn halloped-koulutuksista, Humanitaan hallitukselta ja halloped-tovereilta.

Halloped-toiminnassa on tärkeää osallistua kokouksiin sekä tutustua esityslistoihin ja muihin kokousmateriaaleihin etukäteen. Tarpeen tullen varajäsen edustaa kokouksessa, mikäli varsinainen opiskelijaedustaja ei pääse paikalle.

.