Siirry suoraan sisältöön

Yhdistys

Humanitas ry on vuoden 2006 kevätlukukaudella perustettu Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Yhdistys on Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistys.

Humanitaslogo kulta

Humanitas ry toimii humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden koulutuspoliittisena edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus on toimia siltana tiedekunnan eri tahojen – tiedekunnan hallintoelinten (tiedekunnan johtokunta & tiedekunnan työryhmät, laitosneuvostot & laitosten työryhmät), hallinnon opiskelijaedustajien, ainejärjestöjen sekä riviopiskelijoiden – välillä.

Humanitas ry:n jäsenistö koostuu Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan oppiaineiden ainejärjestöistä. Yhdistykseen kuuluvat kaikki tiedekunnan 24 ainejärjestöä ja Turkulainen humanistispeksi ry.

Varsinaisina jäseninä ainejärjestöillä on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus siihen, kuinka yhdistys toimii. Ainejärjestöt valitsevat itselleen yhden äänivaltaisen edustajan Humanitas ry:n yhdistyksen kokouksiin.

Ainejärjestöt paitsi päättävät Humanitasin yleisestä toiminnasta myös valitsevat sille yhdistyksen syyskokouksessa 6–10-henkisen hallituksen, joka pitää yllä yhdistyksen toimintaa. Kevätkokouksessa 2010 yhdistyksen kokous päätti, että laitoskohtainen edustuksellisuus yhdistyksen hallituksessa halutaan säilyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksessa on aina edustettuna sekä kieli- ja käännöstieteiden laitos että historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitos. Humanitas ry on siis koko tiedekunnan järjestö.

Humanitas ry järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia hallinnon opiskelijaedustajille sekä ainejärjestöjen edustajille. Näissä tilaisuuksissa esille nostettujen teemojen pohjalta yhdistyksen hallitus laatii esityksiä ja kannanottoja joko yksittäisille oppiaineille tai tiedekunnan hallinnolle. Tapaamisten tärkein anti lienee kuitenkin tiedonkulku, sillä ne jotka päättävät, päättävät monen puolesta.

Humanitas ry järjestää myös vapaa-ajan toimintaa. Perinteeksi vakiintuneet Humanistisitsit ja erilaiset vapaamuotoiset kokoontumiset toimivat vastapainona koulutuspolitiikan raskaalle arjelle.

Kaikki humanistisen tiedekunnan opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan Humanitas ry:n toimintaan. Uusien ihmisten avulla yhdistys pyrkii löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia ja rikastuttamaan toimintaansa.