Jäsenjärjestöt

Humanitas ry:n säännöt linjaavat yhdistyksen varsinaisista jäsenistä seuraavaa:

”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.”

Humanitas ry:llä on tällä hetkellä 24 jäsenjärjestöä:

 • Affekti ry (mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria)
 • Anglica ry (englanti)
 • Forum Romanum ry (ranska)
 • F-piste ry (sukupuolentutkimus)
 • Germanica ry (saksa)
 • Kammio ry (luova kirjoittaminen)
 • Kanta ry (suomen kieli)
 • Kritiikki ry (historia)
 • Kulma ry (kulttuurintuotanto ja maisematutkimus, Pori)
 • Kutu ry (folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede)
 • Kuvatus ry (taidehistoria)
 • Kääntöpiiri ry (kääntäminen)
 • Mañana ry (espanja)
 • Museion ry (museotiede)
 • Muusa ry (kotimainen kirjallisuus)
 • Palladion ry (klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri)
 • Pappagallo ry (italia)
 • Prometheus ry (yleinen kirjallisuustiede)
 • Skandica ry (pohjoismaiset kielet)
 • Slava ry (venäjä)
 • Sugri ry (suomalais-ugrilainen kielentutkimus)
 • Turkulainen humanistispeksi ry
 • Tritonus ry (musiikkitiede)
 • Vare ry (arkeologia)