Siirry suoraan sisältöön

Humanitas ry:n kevätkokous järjestetään torstaina 28.3.2019 klo 16 alkaen. Kokous järjestetään Signumin seminaarihuoneessa 208.

Kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus on jäsenjärjestöjen edustajilla,
jotka valtuuttavat äänenkäyttäjän kokoukseen.

Alla kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen