Halloped-koordinaattori haku 2023!

Hei,


Haku humanistisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2023 on auki 24.3.2023 – 2.4.2023. Humanistiseen tiedekuntaan haetaan kahta halloped-koordinaattoria: toinen koordinaattoreista edustaisi kielten ja käännöstieteiden laitosta (KKL), toinen historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta (HKTL).

Mitä halloped-koordinaattori tekee?

Halloped-koordinaattorit toimivat koulutuspolitiikan parissa edistäen humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etuja. He pitävät yhteyttä tiedekunnan työryhmissä toimiviin hallinnon opiskelijaedustajiin eli hallopedeihin, Humanitas ry:n hallitukseen ja TYYn koulutuspoliittisiin toimijoihin. Halloped-koordinaattorit toimivat tiedekuntansa hallinnon opiskelijaedustajien tukena ja huolehtivat uusien hallopedien perehdyttämisestä ja valintaprosessin käytännön asioista. Lisäksi halloped-koordinaattorit pitävät yhteyttä tiedekunnan henkilökuntaan ja voivat nostaa esille koulutuspoliittisia asioita keskusteluun. Halloped-koordinaattorit osallistuvat TYYn halloped-tapaamisiin, ja he kuuluvat Humanitaan koposektoriin.

Kuka voi hakea?
Halloped-koordinaattorilla on hyvä olla omaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, mutta myös muu koulutuspoliittinen osaaminen katsotaan eduksi. Ainejärjestökokemusta tässä tehtävässä ei tarvita, ja kaikkien kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti hakea! Innostus opiskelijoiden edunvalvomista kohtaan on tärkeintä.

Halloped-koordinaattoreita valitaan kaksi, yksi tiedekunnan kummastakin laitoksesta. Tehtäviin perehdytetään, eli ilman mitään oppeja ei tehtäviin tarvitse lähteä.


Mitä tehtävästä jää käteen?
Halloped-koordinaattorin tehtävissä oppii koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta ja muutoinkin siitä, miten tiedekunnan hallinto toimii. Tehtävän kautta on mahdollista keskustella koulutuspoliittisia asioita niin Humanitaan, tiedekunnan henkilökunnan kuin TYYn kanssa: mahdollisuuksia vaikuttaa ja edistää humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etuja on siis useaan suuntaan. Lisäksi tehtävässä pääsee tutustumaan muihin, koulutuspolitiikasta kiinnostuneisiin ihmisiin yli tiedekuntarajojen.


Jos kiinnostuit, niin täytä tämä lomake: https://forms.gle/EEpvkmwAaErLsWUY9

Halloped-koordinaattorin tehtävistä voi kysyä lisää HKT-laitoksen halloped-koordinaattorilta Sara Lenkkeriltä (salenk@utu.fi).


Kutsu Humanitas ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 27.3.

Hei!

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 27.3.2023 klo 18 alkaen Kampuskappelilla (Rehtorinpellonkatu 4C, 20500 Turku).

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vuoden 2022 hallituksen vastuuvapaudesta. Kevätkokouksessa päätetään myös Keltaisen talon kassan eli ns. Keltsikassan käytöstä tulevaisuudessa. 

Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Jos järjestönne haluaa lähettää äänioikeutetun edustajan kokoukseen, täyttäkää ja lähettäkää liitteenä oleva valtakirja Humanitaan puheenjohtajalle Sini Launiaiselle (shlaun@utu.fi) ennen kokouksen alkua. Kokous on muuten avoin kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Zoom-sovelluksen kautta. Jos haluat osallistua kokoukseen Zoomin kautta, ilmoitathan tästä puheenjohtajalle ennen kokouksen alkamista

Viestin liitteistä löydätte tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja esityslistan.

Nähdään Kampuskappelilla!

Terveisin,

Sini Launiainen

puheenjohtaja

Humanitas ry

Humanitas ry:n syyskokous 24.11.

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 24.11.2022 Klo 18 Agoran luentosalissa XXI. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä Zoomin kautta. Jos haluatte osallistua etänä niin otattehan yhteyttä Humanitaan hallituksen puheenjohtajaan Anton Kultaseen (aekult@utu.fi).

Syyskokouksessa hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valitaan uusi hallitus sekä puheenjohtaja kaudelle 2023.

Kokoukseen voivat osallistua kaikkia humanistiopiskelijat, mutta äänioikeus on vain ainejärjestöjen valtuuttamalla henkilöllä.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat Humanitaan jäsenjärjestöjen yksi (1) valitsema edustaja sekä tarvittaessa hänelle valittu yksi (1) varaedustaja. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla ja istuvan Humanitaan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.

Järjestöt/hallitukset: Ilmoittakaa edustajanne kokoukseen viimeistään ke 23.11. puheenjohtaja Antonille (aekult@utu.fi) ja täyttäkää liitteenä oleva valtakirja. Huomaatkaa, että hyvän hallintotavan mukaisesti edustaja tulisi päättää hallituksenne kokouksessa.

Jos haluat tulla ehdolle Humanitaan hallitukseen, eli edistämään ainejärjestöjen välistä yhteistyötä, vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan ja järjestämään kivoja tapahtumia riittää että vain saavut kokoukseen paikalle. Lisätietoa hallituspesteistä voi kysellä suoraan hallitukseltamme humanitas-hallitus@lists.utu.fi tai sosiaalisen median palveluissa.

Kokouksen liitteet löytyvät sähköpostista.

Toivottavasti näemme 24.11.22 klo 18 luentosali XXI:ssä tai etänä!

Humanitas ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous 23.2. klo 18

Humanitas ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään keskiviikkona 23.2.2022 klo 18 Turku-salissa, os. Ylioppilastalo A, 2. krs. Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä Zoomin kautta.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa on tarkoitus käsitellä sääntöjen pykälää 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat Humanitaan jäsenjärjestöjen yksi (1) valitsema edustaja sekä tarvittaessa hänelle valittu yksi (1) varaedustaja. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla ja istuvan Humanitaan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.

Jos järjestönne haluaa lähettää äänioikeutetun edustajan kokoukseen, voitte sen tehdä täyttämällä ja lähettämällä liitteenä oleva valtakirja Humanitaan puheenjohtajalle Anton Kultaselle (aekult@utu.fi) ennen kokouksen alkua. Kokous on muuten avoin kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Nähdään siis 23.2. klo 18 Turku-salissa, tai Zoomissa!

Humanitas ry:n sääntömääräinen syyskokous 26.10.2021

Tervetuloa Humanitas ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 26.10.2021 klo 18.00. Kokous pidetään Turku-salissa, mutta kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoomin välityksellä. Alla on kokouksen esityslista. Ehdotukset vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on välitetty yhdistyksen sähköpostilistalle kokouskutsun yhteydessä, mutta niitä voi kysyä myös sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalta. Huomioi, että kokouksessa päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta myöskin liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, eli Humanitas ry:n jäseneksi hyväksytyllä humanistisen tiedekunnan piirissä toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä, on käytössä yksi ääni, jota käyttää järjestön valtuuttama edustaja. Humanitaan sääntöjen 11 § mukaan yhdistyksen jäsenet valitsevat yhdistyksen kokouksiin yhden edustajan ja tälle varaedustajan. Pyydämme järjestöjen äänivaltaisia edustajia vahvistamaan osallistumisensa viimeistään tiistaina 12.10.2021 kokousjärjestelyjen helpottamiseksi. Ilmoitattehan vahvistuksenne yhteydessä, osallistutteko kokoukseen etäyhteydellä vai saavutteko paikan päälle.

Humanitas ry:n yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla. Muiden kokoukseen osallistuvien (esim. hallitukseen hakevat) ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Äänivaltaisten kokousedustajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Taloudenhoitajan esittelemän talouskatsauksen käsitteleminen
8. Kauden 2022 toimintasuunnitelman (liite 1) vahvistaminen
9. Kauden 2022 talousarvion (liite 2) vahvistaminen
10. Jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (liite 3)
14. Ehdotus sopia ns. keltsikassan käytöstä viimeistään kevätkokouksessa 2023 ja säilyttää rahoja siihen asti Humanitas ry:n taloudenhoitajalla erillään Humanitas ry:n käteisvaroista.
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Humanitas ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään Arcanumin opiskelijatiloissa 28.4.2021 klo 18. Kokoukseen toivotaan ilmoittautumista ennakkoon nykyisten kokoontumisrajoitusten takia. Ilmoittautuminen tulee tehdä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sähköpostiin krnurm[at]utu.fi 14.4.2021 mennessä.

Linkki zoomiin jaetaan ennen tapahtumaa yhdistyksen sähköpostilistoille.

Esityslista

1.                   Kokouksen avaaminen

2.                   Kokouksen järjestäytyminen

3.                   Äänivaltaisten kokousedustajien toteaminen

4.                   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.                   Esityslistan hyväksyminen

6.                   Ilmoitusasiat

7.                   Vuoden 2020 hallituksen lausunnon sekä tilikauden 2020 tilinpäätöksen esittely

8.                   Tilikauden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9.                   Hallituksen täydentäminen

10.                 Muut esille tulevat asiat

11.                 Kokouksen päättäminen

2021

Humanitas ry:n hallitus kokoustaa seuraavan kerran Zoomissa torstaina 16.12. klo 17.
The next board meeting of Humanitas ry will be on Thursday 16.12. at 5 pm via Zoom.

Pöytäkirja 16/2021 on nyt luettavissa nettisivuilla!
The minutes 16/2021 is now available on the website!

Humanitas ry:n kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään Turku-salissa 23.3.2021 klo 18. Kokoukseen suositellaan osallistuttavan etäyhteyden kautta. Linkki zoom-tapahtumaan jaetaan ennen tapahtumaa.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Äänivaltaisten kokousedustajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 8. Tilikauden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. Hallituksen täydentäminen
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

2021

Humanitas ry:n hallitus kokoustaa Zoomissa seuraavan kerran maanantaina 6.9. klo 17.
The next board meeting of Humanitas ry will be on Monday 6.9. at 5 pm via Zoom.

Pöytäkirja 10/2021 on nyt luettavissa nettisivuilla!
The minutes 10/2021 is now available on the website!